Acasa / Anunturi / Vizualizare anunturi

Vizualizare anunturi


S.C. EDWIN DENISA S.R.L., titular al proiectului EXTINDERE Şl SUPRAETAJARE ( D+P+3) LA CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ SI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN PENSIUNE AGROTURiSTICĂ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE (D+P+3) LA CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ IN PENSIUNE AGROTURISTICĂ, propus a fi amplasat în comuna Crasna, sat Aninişu din Deal nr.103, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, strada Unirii nr.76, judeţul Gorj, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţului.