Acasa / Anunturi / Vizualizare anunturi

Vizualizare anunturi


Preşedintele Obştii „Muntele Runcu”, convocă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ SÂMBĂTĂ 01 APRILIE 2017 ORA 11.00 - PRIMA ÎNTRUNIRE; DUMINICĂ 02 APRILIE 2017 ORA 11.00 - A DOUA ÎNTRUNIRE LA CĂMINUL CULTURAL DIN SATUL RUNCU, COMUNA RUNCU, JUD. GORJ
având următoarea ordine de zi:
1.Avizarea Raportului anual la gestiunea financiară şi rezultatul întregii administrări a averii colectivităţii pentru anul 2016.
2.Avizarea Raportului Comisiei de Cenzori, darea de seamă a socotelilor şi aprobarea gestiunii financiare pentru anul 2016.
3.Aprobarea beneficiului net de distribuit membrilor obştii, în proporţie cu drepturile fiecăruia în coproprietate.
4.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017.
5.Constituirea drepturilor reale-aprobarea modificărilor de adus
tabelei de drepturi în vederea înscrierii la Judecătoria Tg-Jiu.
6.Prezentarea litigiilor privind proprietatea.
7.Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori.
Notă: Candidaturile pentru Consiliul de Administraţie şi Comisia de Cenzori se depun în scris la sediul Obştii Muntele Runcu până la data de 31.03.2017 orele 1400.
Relaţii se pot obţine la telefon: 0740138871 sau 0760678645.
Preşedintele Consiliului de Administraţie ANCA ATANASIE