Acasa / Anunturi / Vizualizare anunturi

Vizualizare anunturi


PFA NEGUŢ CLAUDIU-CONSTANTIN titular al proiectului: „Reabilitare,
extindere şi mansardare construcţie C1, reabilitare parţială şi extindere C2 şi schimbare de destinaţie din casă de locuit în agropensiune” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Reabilitare, extindere şi mansardare construcţie C1, reabilitare parţială şi extindere C2 şi schimbare de destinaţie din casă de locuit în agropensiune”propus a fi amplasat în comuna Arcani, satul Cîmpofeni, nr.72, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-Jiu, str. Unirii nr.76, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data afişării/ publicării prezentului anunţ.