Acasa / Anunturi / Vizualizare anunturi

Vizualizare anunturi


UDROIU OVIDIU-VASILE P.F.A titular al proiectului: „Construire agropensiune P+1, anexe şi împrejmuire teren în satul Leieşti, comuna Leleşti, judeţul Gorj”
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire agropensiune P+1, anexe şi împrejmuire teren în satul Leleşti, comuna Leleşti, judeţul Gorj propus a fi amplasat în comuna Leleşti, sat Leleşti, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din Târgu-Jiu, str. Unirii nr.76, în zilele de luni-vineri, între orele 9- 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data afişării/ publicării prezentului anunţ.