A fost publicat anunțul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli

0
278

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a publicat pe site-ul instituției anunțul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli.

Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată se face în perioada 15-26 septembrie.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

– Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

– Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

– Au calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;

– Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;

– Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– Nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here