Apel Aparegio: cine nu este racordat la rețeaua de canalizare este obligat s-o facă

0
292

Apa şi canalizarea, mai scumpe, de mâine!SC Aparegio Gorj SA, a implementat în aria sa de operare un proiect de investiții, cofinanțat din fondul de Coeziune având ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în județul Gorj.  Scopul acestuia este de a crea o infrastructură de apă și de canalizare la standarde europene de care să beneficieze toți utilizatorii de apă din mediul urban sau rural.

Potrivit prevederilor Legii nr.241/ 2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare (art.31, alin.14 –  Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare, existente sau nou- înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată  care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

În aceste condiții, SC Aparegio Gorj SA face apel către toți utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare să inițieze demersurile pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele în care aceasta există.

Nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Lege 241/2006, modificată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei de către personalul Gărzii Naționale de Mediu.

În localitățile din aria de operare a SC APAREGIO GORJ SA, unde nu există rețea de canalizare, pâna la realizarea lor, utilizatorii au obligația a colecta apa uzată în bazine etanș vidanjabile sau mini stații de epurare care sunt constituite și exploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului și sănătății populației.

Vidanjarea apelor uzate se face de către operatorul regional SC Aparegio Gorj SA sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator ACORDUL DE DEVERSARE privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here