APIA angajează patru consilieri! Uite până când îţi poţi depune dosarul de concurs!

0
30

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj- organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, gradul profesional superior – Centrul Local Hurezani; consilier, clasa I, gradul profesional superior – Centrul Local Turceni; consilier, clasa I, gradul profesional superior – Centrul Local Târgu-Cărbunești; consilier, clasa I, gradul profesional principal – Centrul Local Motru.

APIA-gorjCandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 iulie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 18 iulie 2016, ora 12:00: proba scrisă; 21 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documente precum: formularul de înscriere; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; cazierul judiciar; adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj din bulevardul Ecaterina Teodoroiu nr. 92, Târgu-Jiu, telefon 0253/213.035.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here