APM Gorj: poluanți gazoși sunt în limite normale în Tg-Jiu

0
91

După apariția în spațiul public a informațiilor cu privire  la  disconfortul olfactiv generat de depozitul de deșeuri al Municipiului Târgu Jiu, APM Gorj face lumină dorește să facă câteva precizări.

”Agenția pentru Protecția Mediului Gorj monitorizează indicatorii: amoniac (NH3) și hidrogen sulfurat (H2 S), poluanți gazoși care pot fi responsabili de eventuale mirosuri neplăcute. Laboratorul din cadrul APM Gorj a monitorizat, începând cu luna mai 2020, cu frecvență bilunară, indicatorii amoniac si hidrogen sulfurat, probe de scurtă durată (30 minute) în  zona locuită din vecinătatea  depozitului de deșeuri, pe strada Slobozia, într-un  punct fix situat la 840 m pe direcția Est față de depozit.

Rezultatele monitorizărilor au indicat faptul că atât concentrațiile pentru indicatorul amoniac cât și cele pentru hidrogen sulfurat au fost cuprinse între 0,001 și 0,008 mg/m3  (sub concentrația maximă admisă de 0,3 mg/m3 potrivit referențialului STAS 12574 – 87 pentru amoniac), respectiv sub limita de detecție a aparatului din dotare pentru hidrogen sulfurat (sub concentrația maximă admisă de 0,015 mg/m3 potrivit  referențialului STAS 12574 – 87 pentru hidrogen sulfurat).

Conform Art.7 din OUG 195/2005 privind protecția mediului:
(1)Coordonarea, reglementarea şi implementarea în domeniul protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
 (2)În perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului este reprezentată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
(3)Controlul respectării măsurilor de protecţia mediului se realizează de:
a)comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»;
b)autorităţile administraţiei publice locale, prin personalul împuternicit;
c)Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atribuţiilor stabilite prin lege.

APM Gorj emite acte de reglementare pentru proiecte și  activități cu impact asupra mediului din judetul Gorj, stabilind conform competențelor si  legislației în vigoare, condiții de funcționare și valori limită de emisie, respectiv concentrații maxim admise/valori limită pentru  poluanții proveniți din activitatea acestora, în scopul protecției sănătății populației și a mediului. Instituția noastră nu are atribuții de verificare, control și aplicare de sancțiuni, potrivit OUG 195/2005 privind protecția mediului.

În ceea ce privește semnalele de alarmă trase la începutul săptămânii, de către  unii dintre locuitorii orașului Târgu Jiu, cu privire la diferitele tipuri de combustibili folosiți pentru încălzirea rezidențială în zona străzii Ana Ipătescu, precizăm că APM Gorj realizează determinări medii zilnice (24 ore) la indicatorul  pulberi  în suspensie  (STAS 12574/1987) în punctul fix situat în curtea instituției, pe str. Unirii, nr. 76. În zilele de 16 si 17 noiembrie, valorile înregistrate, au fost următoarele: 16.11.2020 – 0,12 mg/mși 17.11.2020 – 0,114 mg/m3

Menționăm faptul că pentru indicatorul pulberi în suspensie, concentrația maximă admisă pentru 24 de ore este de 0,15 mg/ m3 . Prin urmare se poate observa faptul că valorile înregistrate se situează sub concentrația maximă admisă” se arată într-un comunicat trimis de agenție.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here