Drumul județean DJ 675 B, reabilitat în totalitate

0
208

Au fost finalizate lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 675B, a cărui lungime totală este de 25,580 km, traversând localitățile Scoarța-Albeni-Prigoria-Alimpești, până în DJ 675C. Valoarea totală a lucrărilor de construcții, cumulate pe două contracte de execuție lucrări, a fost de 41,748,029.43 lei fără TVA.

Principalele categorii de lucrări prin care s-au realizat intervențiile de modernizare a infrastructurii de transport pe DJ 675B au constat în:
– lucrări de reabilitare a 25,580 km de drum județean (strat de egalizare, strat de uzură, acostamente) – realizat 100%;
– lucrări de reabilitare a 7 poduri și 1 pod reconstruit – realizat 100%;
– 76 podețe transversale – realizat 100%;
– 2,465 km trotuare pietonale – realizat 100%;
– 1,110 km piste de biciclete – realizat 100%;
– amenajarea a 15 stații de autobuz – realizat 100%;
– lucrări de consolidări terasamente – realizat 100%;
– siguranța circulației – realizat 100%;
– accese la proprietăți – realizat 100%;
– lucrări de preluare și evacuare a apelor pluviale – realizat 100%;
– lucrări amenajare drumuri laterale – realizat 100%.
Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.

“Obiectivele specifice au vizat asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport) precum și creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Judeţean (675B).
Modernizarea infrastructurii de transport va contribui la satisfacerea mai bună a nevoilor de deplasare a cetățenilor și a mărfurilor; dezvoltarea transportului prin asigurarea conectivității prin intermediul drumurilor județene a zonelor cu potențial economic, determinând îmbunătățirea comerțului și creșterea competitivității la nivel regional dar și asigurarea unei mai mari securități în transport, a siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic și a protecției mediului înconjurător”, a transmis beneficiarul lucrării, Consiliul Județean Gorj.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here