Acasa / Actualitate / Ministerul Apărării Naţionale continuă recrutările!

Ministerul Apărării Naţionale continuă recrutările!

Zeci de locuri scoase la concurs de MAN. Candidaţii domiciliaţi în judeţul Gorj, care îşi doresc să activeze în acest domeniu sunt aşteptaţi la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj , situat în Târgu Jiu, acolo unde va avea loc activitatea de recrutare.

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Gorj, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, pentru a urma cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, care se desfăşoară în anul de învăţământ 2017-2018 la Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General Constantin Zaharia” din localitatea Chitila, judeţul Ilfov.

Sunt scoase la concurs următoarele locuri:
* pentru cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indirectă:
-15 locuri pentru arma „Justiţie Militară”; -15 locuri pentru arma „Intendenţă”.
* pentru cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă:
-15 locuri pentru arma „Construcţii”.Pentru cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filiera indirectă se primesc candidaţi care îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor pentru care se organizează cursul de formare şi care au vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în cursul acestui an.

La cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă pot participa candidaţi care îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ postliceal, cu profil corespunzător armelor pentru care se organizează cursul de formare şi care au vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în cursul acestui an.

Candidaţii întocmesc dosarul de candidat până la data de 29.03.2018, susţin probe de selecţie la Centrul Zonal de Selecţie şiOrientare Alba-Iulia şi examen de admitere la instituţia de învăţământ în care se organizează cursul de formare.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Gorj, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj , situat în Târgu Jiu, strada Parâng nr. 1, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30, marţi între orele 08.30-18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0253215563.

RECRUTARE PENTRU COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Gorj, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2018 / 2019, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul Târgu Jiu şi judeţul Gorj cu o ofertă educaţională generoasă: * 480 locuri pentru învăţământul liceal militar, alcătuit din 4 Colegii Naţionale Militare:
1. Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, judeţul Prahova – 120 locuri;
2. Colegiul Naţional Militar „Mihai ViteazuF, Alba Iulia, judeţul Alba- 120 locuri;
3. Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava- 120 locuri;
4. Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova, judeţul Dolj- 120 locuri.
Se primesc candidaţi care sunt înmatriculaţi în clasa a VUI-a, care fac dovada promovării evaluării/ testelor naţionale şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an. Termenul limită de depunere a dosarului este 03.04.2018.

învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape: – prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj;
– efectuarea unui examen medical la Spitalul Militar Clinic de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova;
– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj;
– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba-Iulia;
– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Gorj, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj , situat în Târgu Jiu, strada Parâng nr. 1, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30-16.30, marţi între orele 08.30-18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0253215563.

Scrie un commentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*