6.8 C
Târgu Jiu
miercuri, aprilie 21, 2021
AcasăActualitateOpt posturi vacante la Direcția pentru Protecția Copilului Gorj!

Opt posturi vacante la Direcția pentru Protecția Copilului Gorj!

Direcția pentru Protecția Copilului Gorj scoate la concurs opt posturi vacante, fiind vorba despre șapte job-uri de educator, dar și un post instructor de educaţie. Informaţi suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, din Târgu Jiu, Strada Siretului nr. 24, camera nr. 36 , judeţul Gorj, telefon 0253/212.518.

Posturile vacante sunt după cum urmează: 1 post instructor de educaţie (studii medii) la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul aparatului propriu; 2 posturi educator (studii medii) la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de Tip Familial destinai protecţiei rezidenţiale a copiilor „Motru” – Motru; 1 post educator (studii medii) la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Târgu Jiu – Casa de Tip Familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi „Scoarţa”; 1 post educator (studii medii) la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci – Casa de Tip Familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor „Novaci”; 1 post educator (studii superioare) la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de Tip Familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor „Primăverii” – Motru; 1 post educator (studii superioare) la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu – Apartamentul de Tip Familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor „Mărgăritarul” – Motru; 1 post educator (studii superioare) la Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Târgu Jiu – Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi Târgu Jiu.

Pentru participarea la concurs sunt necesare următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Concursurile vor fi susținute în luna martie a anului în curs.

- Advertisement -

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -