Pot începe lucrările de reabilitare energetică a Spitalului Județean

0
215

Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația din strada Tudor Vladimirescu” intră în linie dreaptă. Au fost asigurate pentru 145.000 de lei serviciile unui diriginte de șantier și vor putea fi demarate lucrările propriu-zise. Bugetul total al lucrărilor este de peste 21 de milioane de lei.

Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 25.09.2017 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice finanțează investiții ce vizează îmbunătățirea izolației termice a clădirilor, a șarpantelor și învelitoarelor; introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru preparare, distribuție și utilizare agent termic; utilizarea resurselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de management energetic. Durata de implementare a proiectului este de 33 luni, de la semnarea contractului de finanțare.

Prin realizarea acestui proiect se urmărește:

îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), a șarpantelor și a învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, după caz; reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum (montarea unui sistem alcătuit din panouri solare și pompe de căldură); reabilitarea instalațiilor electrice, respectiv înlocuirea tablourilor de iluminat și de forță, înlocuirea grupului generator, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; realizarea instalațiilor de avertizare și prevenire incendiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here