SGA Gorj monitorizează nivelurile pe cursurile de apă, după ploile abundente

0
205

În perioada 20-21.05.2020, în Județul Gorj, au fost instituite Avertizări Meteorologice și Hidrologice, COD PORTOCALIU, înregistrându-se la stațiile hidrometrice din județ cantități semnificative de precipitații (83.6 l/mp la Stația Meteo Tg Jiu, 86.0 l/mp la S.H. Bustuchin și Pojaru, 86.0 la S.H. Nistorești –Alimpești, 75.4 l/mp la S.H. Runcu, 67.3 l/mp la S.H Tismana, 63.0 l/mp la S.H. Sadu și 62.1 l/mp la S.H. Polovragi). Dispeceratul SGA Gorj a transmis datele conform fluxului informațional- operativ- decizional tuturor factorilor implicați în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase.
”Stația Hidrologică Tg Jiu monitorizează prin intermediul muncitorilor hidrometrii nivelurile pe cursurile de apă și transmit date din teren, privind evoluția parametrilor hidro-meteorologici (nivel, precipitații, vânt, descărcări electrice, grindină etc.), personalul tehnic de specialitate al S.G.A Gorj verifică în teren starea tehnică a lucrarilor din administrare, urmărind în același timp starea podurilor și podețelor ce traverseaza cursurile de apă, astfel încât să nu se producă blocaje care pot constitui baraje în scurgerea normală a apelor. De asemenea, au fost atenționați primarii să ia măsuri de asigurare a scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole, a scurgerilor de pe versanți, în vederea reducerii riscului de inundare a gospodăriilor.
Precizăm ca SGA Gorj poate interveni în situații de urgență cu utilajele din dotare, în funcție de evenimentele produse pe cursurile de apă.
Dispeceratul și Compartimentul Situații de Urgență, Inundații, Secete și Poluări SGA Gorj, au luat legătura cu autoritățile locale privind situația din teritoriu generată de precipitațiile căzute, urmând ca în funcție de pagubele produse, acestea să transmită la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul SGA Gorj, rapoarte operative privind efectele fenomenelor hidro-meteorologice periculoase.
În vederea reducerii riscului la inundații pe zonele neamenajate ale cursurilor de apă de pe raza localităților din județul Gorj, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a încheiat Protocoale de Colaborare cu primăriile comunelor Padeș și Albeni, pentru executare lucrări de întreținere râu Motru, respectiv râu Gilort. Încheierea protocolului s-a făcut conform Legii Apelor nr.107/1996 cu completările și modificările ulterioare și Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.
În momentul de față este în execuție lucrarea Întreținere albie minoră râu Motru la Padeș, sat Călugăreni, prin care se realizează o secțiune optimă de tranzitare a debitelor de viitură, limitându-se astfel riscul producerii de inundare a zonei riverane. Lucrarea se execută cu un excavator aparținând Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, carburantul necesar pentru funcționarea utilajului terasier fiind pus la dispoziție de către Primăria comunei Padeș.
Precizăm că necesitatea acestei intervenții a fost determinată de faptul că secțiunea albiei minore a fost colmatată în timp pe un sector de 250 m, obturarea albiei creând probleme în tranzitarea viituri. Personalul tehnic al S.G.A.Gorj asigură asistență tehnică pentru executarea lucrării.
Se continuă lucrările la R.C. la Îndiguire râu Șușița la Tg Jiu aval pod DN 67 , Târgu- Jiu- Drobeta Turnu Severin, astfel încât să se asigure secțiunea optimă de tranzitare a viiturii, lucrarea având capacitatea de 1 km lungime. Consolidarea malurilor se va face cu anrocament piatră brută (piatră de carieră), ce va fi pusă în operă mecanizat. Executarea acestor lucrări de reparații au rolul de a asigura funcționarea în condiții de siguranță a obiectivului și de mărire a duratei normate de serviciu a acestuia.
Și în această saptamână am continuat acțiunea de montare de eurocontainere pentru colectare deșeuri pe cursurile de apă, respectiv un număr de 10 bucăți amplasate pe rîul Jiu în zona Defileul Jiului, dar și în zona Barajelor Vădeni și Târgu Jiu, cât și în zona Insuliței pentru a preveni aruncarea de deșeuri în zonele frecventate de pescari. Acțiunea va continua în tot județul în săptămânile ce urmează” a transmis Alexandru Buduran, directorul SGA Gorj.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here