Acasa / Anunturi / Vizualizare anunturi

Vizualizare anunturi


Orasul Novaci cu sediul in orasul Novaci, str. Parangului, nr. 79, judetul Gorj, cod fiscal 4666126, in calitate de proprietar, inchiriaza, prin licitatie publica deschisa un spatiu cu destinatia magazie in suprafata de 15 mp, situat in orasul Novaci, str. Eroilor – Piata Centrala, aflat in domeniul public al orasului Novaci.
Procedura si criteriul de atribuire a contractului de inchiriere este prin licitatie publica deschisa cu oferte in plic sigilat, urmat de licitatie cu strigare si adjudecare la cel mai mare prêt oferit, cu conditia respectarii specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire la licitatie.
Cerinte: conform caietului de sarcini.
Durata inchirierii: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.
Pretul de pornire la licitatie este de 2,88 euro/mp/luna.
Valoarea garantiei de participare la licitatie este de 100 lei si se constituie in numerar la casieria Primariei orasului Novaci.
Perioada de valabilitate a ofertei: MINIM 30 zile
Ofertele, semnate si stampilate se vor depuse la sediul Primariei orasului Novaci, str. Parangului, nr. 79, judetul Gorj, conform caietului de sarcini.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 06.06.2019, ora 10,00.
Data si ora deschiderii ofertelor: 06.06.2019, ora 11,00, la sediul Primariei orasului Novaci.
Documentatia se poate obtine de la sediul Primariei orasului Novaci, compartiment secretariat sau de site-ul institutiei: www.primarianovaci.ro