Acasa / Anunturi / Vizualizare anunturi

Vizualizare anunturi


OMV Petrom SA, cu sediul social în București, sector 1, str. Coralilor nr. 22 ”Petrom City”, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J40/8302/1997 și având C.U.I. RO-1590082, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Parteneriate si Zone Internaționale, Asset PEC Ticleni anunta publicul interesat de depunerea la Agentia de Protectie a Mediului Gorj a solicitarii si documentelor impuse de reglementarile legale in vigoare in vederea obtinerea autorizatiei de mediu pentru ,,Sectia Tratare Titei si Gaze Ticleni”.
Documentele pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum si la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.