Acasa / National / Deţinătorii de cartele prepay vor fi obligaţi să încheie contracte scrise cu operatorii de telefonie

Deţinătorii de cartele prepay vor fi obligaţi să încheie contracte scrise cu operatorii de telefonie

Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice prin care obligă deţinătorii de cartele prepay să se înregistreze cu datele de identitate în bazele operatorilor de telefonie.

Potrivit actului normativ adoptat miercuri de Guvern, “datele necesare pentru identificarea unui abonat sau utilizator reprezintă numărul de telefon ori identificatorul serviciului de comunicaţii cu plata în avans sau cu plata ulterioară, împreună cu numele, prenumele şi codul numeric personal, seria şi numărul documentului de identitate, respectiv ţara emitentă – în cazul cetăţenilor străini -, denumirea şi codul de identificare fiscală în cazul persoanelor juridice, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, după caz”. De asemenea, proiectul prevede alocarea unui cod unic de identificare pentru utilizatorii care folosesc servicii de internet.

Abonaţii au totodată obligaţia să notifice furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice în cel mult în 24 de ore despre pierderea sau furtul echipamentului prin care sunt furnizate serviciile de comunicaţii electronice, în vederea restricţionării utilizării acestora. În cazul punctelor de conectare la internet puse gratuit la dispoziţia publicului de persoane juridice este obligatorie securizarea accesului pe bază de parolă, precum şi asigurarea procedurilor şi echipamentelor necesare stocării pe o perioadă de 6 luni a datelor furnizorului de servicii pentru a identifica utilizatorii conectaţi în aceste puncte. În acelaşi timp, utilizatorii acestor puncte au obligaţia de a-şi comunica datele de identificare la accesarea acestor servicii. La sfârşitul perioadei de reţinere, toate datele reţinute, cu excepţia celor accesate, reţinute şi puse la dispoziţia autorităţilor prevăzute de lege, trebuie distruse prin proceduri ireversibile. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, abonaţii şi utilizatorii serviciilor de comunicaţii electronice preplătite pot opta pentru menţinerea serviciului şi încheierea de contracte scrise cu furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice cu furnizarea datelor necesare pentru identificarea lor sau pot renunţa la serviciile preplătite, cu restituirea proporţională a contravalorii sumelor achitate şi neutilizate corespunzătoare perioadei pentru care nu beneficiază de respectiva prestaţie.

În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a legii, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sunt obligaţi să informeze, prin mijloace care să asigure difuzarea în masă, abonaţii şi utilizatorii care nu au încheiat contracte scrise cu privire la obligaţiile ce le revin. În cazul în care în care abonaţii şi utilizatorii nu îşi exprimă această opţiune, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului suspendă serviciile până la îndeplinirea obligaţiei. Serviciile de comunicaţii electronice pot fi reactivate, în măsura în care este posibil, doar după încheierea contractelor scrise. Proiectul de lege adoptat de Guvern prevede că termenul de intrare în vigoare este 1 ianuarie 2015. Actul normativ va fi trimis spre dezbatere Parlamentului.

Scrie un commentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*