Elevii de la învăţământul profesional vor putea beneficia de 200 lei, prevede un proiect de HG

0
2

Elevii care frecventează învăţământul profesional vor putea beneficia, lunar, de o bursă profesională în valoare de 200 de lei, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional publicat pe site-ul MECTS.

„Bursa profesională” se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MECTS. ”Bursa profesională” se acordă şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor UE/SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional, prevede proiectul. Bursa se va acorda în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. Nu vor beneficia de bursă, pentru anii de studiu pe care îi repetă, elevii declaraţi repetenţi. De la prevedere se exceptează cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale. „Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de ‘Bursa profesională’ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ‘Bani de liceu’, precizează proiectul. Bursa profesională nu se va acorda pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de zece absenţe nemotivate în luna precedentă, nu se va acorda, pe o perioadă de trei luni, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar sau dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar. Totodată, bursa nu se va acorda pe o perioadă de şase luni, dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar. Acordarea ‘Bursei profesionale’ încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Bursa se acorda pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor şi se va înregistra pentru fiecare an şcolar, în perioada 15 -25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris. La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se va constitui o comisie de monitorizare a acordării ‘Bursei profesionale’ stabilită de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. De asemenea, la nivelul Ministerului Educaţiei se va constitui o comisie naţională de monitorizare a acordării ‘Bursei profesionale’. Fondurile pentru finanţarea ‘Bursei profesionale’ se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MECTS, urmând ca sumele să fie repartizate unităţilor de învăţământ.

AGERPRES/(AS-Roberto Stan)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here