RECRUTARE PENTRU PENTRU CURSUL DE FORMARE A OFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE, SPECIALITATEA MILITARĂ „CONSTRUCȚII”, PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2022

0
1603

Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Gorj se află în plină campanie de recrutare a candidaților dornici de a urma cursul de formare a ofițerilor în activitate specialitatea militară ”Construcții”. Ne adresăm candidaților cu vârsta maximă de 45 de ani împliniți la data acordării gradului și numirii în funcție la finalizarea cursului, absolvenți ai unei instituții de învățământ superior acreditată, cu diplomă de licență corespunzătoare armei/serviciului și specialității militare pentru care se candidează, care fac dovada că au lucrat cel puțin 3 ani în domeniul studiilor pentru care se organizează cursul de formare;

Pe toată durata pregătirii, se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare dar şi cele extrașcolare oferă reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere într-un mediu adecvat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Activitățile specifice de recrutare și selecție se vor desfășura după următorul algoritm:

  • înscrierea candidaților: 28.07 – 31.08.2021;
  • termen final de întocmire a dosarelor: 03.09.2021;
  • prezentarea candidaților la Școala de instruire pentru logistică ,,General maior Constantin Constantiniu”: 13- 21.09.2021, până la ora 08.30;
  • selecția: după data de 24.09.2021;
  • pentru candidații proveniți din maiștri militari și subofițeri în activitate, termenul limită de ajungere a rapoartelor personale la secretariatul Comisiei de selecție nr. 17 din cadrul Direcției personal și mobilizare, este  08.2021. Rapoartele primite după această dată nu vor fi luate în considerare;
  • data de începere a cursului de formare: 18.10.2021
  • activitățile de selecție se organizează și desfășoară, după executarea activității de ierarhizare, pe baza planificării întocmită de Școala de instruire pentru logistică Chitila în colaborare cu centrele zonale de selecție și orientare potrivit arondării;

Înscrierile candidaților se fac la sediul biroului informare-recrutare al Centrului militar județean Gorj din municipiul Tîrgu Jiu – Strada Republicii nr. 13 sau la numerele de telefon 0253215563 sau 0372769269.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here