Acte de caritate prin intermediul unui concurs religios, la Rovinari

0
60

Valorile creștine cuprinse în cadrul unui concurs. Pentru că anul 2019 a fost declarat Anul omagial al satului românesc, Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, a organizat concursul Național Catehetic Hristos: sufletul satului meu, ocazie cu care grupul catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” al parohiei Rovinari II, s-a înscris în competiție cu proiectul „Hristos—Lumina făuritorilor și strămoșilor mei”. Preoții au angrenat în această activitate elevii prin desfășurarea unor activități cultural- artistice menite să scoată în evidență valorile satului românesc. prin

        Şcoala românească a luat fiinţă în tinda Bisericii şi a continuat să existe şi să se dezvolte în strânsă legătură cu Biserica. La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2019 să fie declarat Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti, în Patriarhia Română. Între manifestările culturale şi educaţionale, programate cu prilejul anului omagial şi comemorativ, Sectorul teologic-educațional organizează Concursul Național Catehetic Hristos: sufletul satului meu. Concursul va evidenția frumuseţea satului românesc, în trecut şi în prezent, tradiţia și portul popular, unitatea de credință și de neam în țara noastră păstrată prin preoţi, învăţători, primari gospodari și oameni vrednici ai satului românesc.

Eseuri,picturi și compuneri

        Grupul catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” al parohiei Rovinari II, s-a înscris în acest concurs, cu proiectul „Hristos—Lumina făuritorilor și strămoșilor mei”,având următorii coordonatori : Părintele Profesor Foanene Daniel, domnul profesor de religie Popescu Adrian și domnul profesor de informatică Alexe Laurențiu.Acest concurs are trei secțiuni ca și componență: literară, artistică și multimedia. La secțiunea literară, grupul catehetic a facut numeroase eseuri, compuneri poezii, picturi, desene ce redau tradiția, importanța și dăinuirea numelor personalităților ca exemple bune de urmat în calea mântuirii noastre .

          Bisericile ce gravează inimile copiilor cu duhovnicească dragoste a lui Hristos al cărui Trup este, casele bunicilor,personalități și locuri ce le aduc aminte de copilăria frumoasă petrecută la sat, locuri veșnice de pomenit ce au pus amprenta pe identitatea și patriotismul fiecăruia, au fost puse în lumină, prin eseuri, proză și desen fiind puse la expoziție în tinda bisericii de patrimoniu din orașul Rovinari, ce readuce în prim plan, un limbaj viu al satului românesc.

          Chiar dacă, satul nu mai e cel pe care ni-l descriau Rebreanu sau Blaga şi poate că nici locuitorii lui nu mai sunt ţăranii de odinioară, cei care îşi amestecau sudoarea, lacrimile şi sângele cu lutul plămădirii veşniciei și precum suflet este veşnic, nici sufletul satului românesc n-a murit, ci a pornit într-un fel de transhumanţă prin generaţii, din suflet în suflet de om, găsindu-şi sălaş în inima şi mintea celor care îşi au rădăcinile în el, chiar dacă ei sunt orăşenii de astăzi, satul românesc are altă faţă acum, dar fărâme din ce a fost odinioară au rămas. Tot la secțiunea literară a fost creat un buletin parohial, ediție specială, unde enoriașilor le-a fost dată informația despre participarea grupului catehetic, dar și a acțiunilor acestora în cadrul concursului național „Hristos – sufletul satului meu”

          În secțiunea artistic, grupul catehetic a confecționat brațări de mână, confecționate după o metodă găsită în zestrea satului românesc. Acestea au fost expuse în fața bisericii parohiale „Sfântul Ioan Botezătorul”, iar în urma milostivirii a unui enoriași, a plătit aceste brățări, răsplătind efortul depus de elevi. Cu suma primită s-au cumpărat diverse alimente în scop caritabil, amintindu-ne de îndemnul lui Hristos „întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.” (Matei 25, 40). Grupul de copii au făcut o bucurie familiilor nevoiașe ce locuiesc la periferia orașului Rovinari.

Spectacol și muzică bisericească

          Tot în cadrul acestei secțiuni, se va realize un spectacol de folclor românesc, dansuri populare, poezii și muzică bisericească. Prin folclor înţelegem creaţia artistică, colectivă, orală şi anonimă a unui popor, ce ne oglindeşte concepţia despre lume şi viaţă. Dansurile populare sunt presărată cu strigături, pocnete din degete, bătăi din palme, paşi bătuţi, chiuituri etc., subliniind o dată în plus sincretismul jocurilor populare româneşti. Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 3 Rovinari vor scoate la lumina tradiția, cântecele și spiritul satului în sufletele rovinărenilor ce își vor ancora amintirile copilăriei trăite în satul românesc de altă dată.

Micii reporteri, informații pretioase

          La secțiunea multimedia elevele: Speriuș Andrada, Borugă Alexandra, și Mitran Melinda, au realizat un reportaj despre un preot vrednic de pomenire, ce a rămas în conștiința și inimile oamenilor din satul Sohodol. Acest reportaj a fost realizat cu sprijinul părintelui paroh Vicol Ovidiu, ce le-a îndrumat pe eleve să gasească seva informațiilor despre părintele, acestea fiind niște smaralde ascunse în inimile credincioșilor fiind purtate cu multă cinste. Tot la această secțiune s-a realizat o prezentare power point cu activitatea proiectului „Hristos – Lumina făuritorilor și strămoșilor mei” în imagini.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here