Acasa / Social / Fermierii gorjeni, defavorizaţi, aşteptaţi cu cereri la APIA

Fermierii gorjeni, defavorizaţi, aşteptaţi cu cereri la APIA

A început a doua sesiune de depunere a cererilor de plată pentru fermierii din zonele defavorizate! Startul s-a dat pe 25 noiembrie, iar termenul până la care la centrele APIA din judeţ pot fi aduse actele este 13 decembrie. Este vorba de producătorii de lapte şi de carne de ovine/ caprine din zonele defavorizate.

În perioada 25 noiembrie—13 decembrie, se derulează a doua sesiune de depunere a cererilor de plată aferente anului 2013 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovi-ne/caprine din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agri-colă. Beneficiari pot fi producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor O.U.G. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiare, întreprinderi individuale, persoane fizice, persoane juridice, crescători de ovine/caprine. Condiţii de acordare generale ţin de mai multe aspecte, printre care: exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţio-nal de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013;  ovinele/caprinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific să fie identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE; solicitanţii deţin registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000; ovinele/caprinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului.

Condiţii specifice

Există şi o serie de condiţiile de acordare specifice, printre care, mai importante: solicitarea de către beneficiari a unui ajutor specific comunitar pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete, femele din speciile ovine/caprine, inclusiv, care au vârsta de minim un an la data de 31 august a anului de solicitare; femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţiune în exploataţie pe o perioadă de retenţie de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zonă defavorizată; respectarea beneficiarilor a standardelor de eco-condiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate în fermă.
În prima sesiune de depunere a cererilor de ajutor spe-cific comunitar, au fost înregistrare un număr de 140 cereri cu un număr total de 22.346 capete femele ovine/caprine. APIA Gorj efectuează controale administrative pentru toate cererile depuse şi un control la faţa locului până la termenul limită al perioadei de retenţie, la minim 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere de ajutor pentru un efectiv de minim 5% din numărul de animale solicita-te, precum şi un supracontrol la faţa locului la minim 1% din totalul beneficiarilor.

Cuantumul ajutorului, nu mai mare de 6,5 euro/cap

Cuantumul ajutorului specific se calculează anual de către APIA, în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de Banca Central Europeană in data de 30 septembrie, prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de capete eligibile, fără a depăşi 6.5 euro/cap.Plăţile se efectuează după finalizarea controalelor şi supracontroalelor în sistem administrativ şi la faţă locului, până la data de 30 iunie ale anului următor.

Scrie un commentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*