Acasa / Social / Peste 7,7 milioane de lei plătite gorjenilor ca ajutor de deces

Peste 7,7 milioane de lei plătite gorjenilor ca ajutor de deces

De la începutul anului și până la 30 septembrie, Casa de Pensii Gorj a plătit 2.620 de ajutoare de înmormântare în sumă totală de peste 7,7 milioane lei.

De la data de 1 ianuarie, cuantumul ajutorului de deces a crescut, astfel că acesta ajunge la 3.131 lei pentru titular și 1.566 lei pentru un membru al familiei. „De la începutul acestui an au fost acordate 2.620 de ajutoare de deces în județul Gorj de către Casa de Pensii Gorj. Cuantumul total al ajutoarelor pentru deces este de peste 7,7 milioane lei. Ajutorul de deces se acordă în aceeași zi în care cel care îl solicită depune actele. Banii se dau la casieria unității”, a spus Daniela Negoiță, directorul adjunct al Casei de Pensii Gorj.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut. Conform legii, de ajutorul de deces poate beneficia o singură persoană care face dovada că este persoana care a suportat toate cheltuielile pe care le presupune un deces. De asemenea, beneficiază de acest ajutor și soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii, indiferent de vârstă, care şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Bani de ajutor

Potrivit conducerii CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.

Scrie un commentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*