Planurile de apărare împotriva intemperiilor, reactualizate în toate comunele gorjene

0
29

În cursul săptămânii trecute a fost finalizată acţiunea de reactualizare a unui număr de 70 de planuri locale de apărare ale Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Gorj pentru perioada 2018 – 2021, urmând ca acestea să fie avizate de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi aprobate de către preşedintele Comitetului judeţean – prefectul judeţului.

Planurile de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale s-au întocmit în scopul realizării măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, precum şi desfăşurarea, cu maximă eficienţă, a intervenţiilor de urgenţă. Pentru efectuarea lucrărilor cuprinse în Planul Tehnic al anului în curs, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj desfăşoară în continuare o serie de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii la lucrările aflate în administrare proprie. Pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor şi punerea în siguranţă a proprietăţilor (case+anexe gospodăreşti) cetăţenilor riverani cursurilor de apă, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a continuat lucrările de întreţinere dig la Regularizare râu Jiu aval Roşia Vlăduleni şi Regularizare râu Amaradia la Tg-Logreşti, zona Moşteni. SGA Gorj are în curs de execuţie lucrarea de decolmatare pârâu Ghia la Crasna, zona aval pod DJ 665 C, sat Cărpiniş şi apărare de mal din saltele şi gabioane. „Toate aceste lucrări se execută cu personalul muncitor al Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, coordonat de personalul de specialitate. La sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, vineri, s-a întrunit Comitetul tehnic de colaborare la nivel judeţean, înfiinţat în baza Ordinului Comun al Ministerului Mediului nr.1058/26.07.2017 şi al Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.841/27.07.2017, alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Garda Forestieră judeţeană Gorj, Comisariatului Judeţean Gorj al Gărzii Naţionale de mediu, Direcţiei Silvice Gorj, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. S-a analizat situaţia alimentării cu apă şi evacuării apelor menajere uzate, în zona turistică Rânca, judeţul Gorj, stabilindu-se ca şi concluzie, necesitatea preluării sistemului de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate menajere, de către operatorul regional S.C.ApaRegio Gorj S.A. şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor”, au transmis reprezentanții SGA Gorj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here