Acasa / Social / Proiect derulat de UCB

Proiect derulat de UCB

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu derulează proiectul ”F.A.S.T.E.R – SV Oltenia – F(ormare) A(ntreprenoriala) pentru ST(art-up-uri) în E(conomia) R(egiunii) SV Oltenia”. Proiect este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și vizează creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivul general al proiectului este încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate de formare antreprenorială pentru 350 persoane, practică și consultanță specializată, acordare finanțare și monitorizare minim 42 start-up-uri cu profil nonagricol în zona urbană a regiunii de dezvoltare SV Oltenia. Proiectul se adresează persoanelor cu vârsta între 18 și 64 de ani și își propune înființarea a 42 se firme în mediul urban. Grupul țintă al proiectului este format din minim 350 persoane fizice ce se încadrează în una din urmatoarele categorii eligibile: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă și își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Scrie un commentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*