Pandurii Târgu-Jiu angajează contabil! Află ce criterii se impun!

0
15

PanduriiClub Sportiv Pandurii Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de contabil şef – Compartiment Financiar-Contabilitate-Resurse Umane.

Se cer cinci ani de experiență

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă, în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă de lungă durată; minimum 5 ani experienţă în contabilitatea instituţiilor publice; abilitaţi de comunicare şi conducere: cunoaşterea legislaţiei, în domeniu; cunoştinţe operare PC, cu softuri specializate de contabilitate, cunoştinţe operare program ForExeBug. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 decembrie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor; 19 decembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 21 decembrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Acte necesare pentru înscriere

Dosarul candidaților trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă – copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Clubului Sportiv Pandurii Târgu-Jiu sau la telefon: 0253/218.787.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here