SGA Gorj, pregătiri de iarnă

0
42

Odată cu sosirea anotimpului rece, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a finalizat, conform Planului Tehnic pe anul 2017 executarea lucrărilor propuse, lucrările suplimentare de decolmatare pe pârâul Cartiu, pe sectorul amonte pod Jidovina şi pe pârâu Cioiana la Ţicleni, în zona Parcul Mare şi aval Primărie.

S-au executat lucrări de întreţinere diguri din administrare proprie, la dig Canal deviere râu Jiu, aval evacuator, dig râu Jiu la Plopşoru, zona Strâmba Jiu, pe malul drept şi dig la acumularea nepermanentă Rovinari, care au constat în defrişare mecanică şi manuală a suprafeţelor. Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a continuat lucrările de defrişări manuale pe malurile pârâului Amaradia la Bălăneşti. Lucrările executate, apărări de maluri cu anrocamente piatră brută pârâu Ciocadia la Ciocadia, zona Bistreanu, râu Amaradia la Tg-Logreşti, zona Moşteni şi decolmatări pârâu Cioiana şi Rasova, au adus siguranţa necesară în eliminarea riscului la inundaţii a zonelor riverane cursurilor de apă.

În cadrul întâlnirii programate la Consiliul Judeţean Gorj, între reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi primăriilor Novaci şi Baia de Fier, s-au purtat discuţii referitoare la problema alimentării cu apa şi canalizare în zona turistica Rânca. În acest sens, s-a stabilit necesitatea întocmirii documentelor şi depunerii acestora la ABA Jiu, în vederea autorizării din punct de vedere al gospodăririi apelor a celor două sisteme (alimentare cu apă şi evacuare ape uzate) şi preluării de către operatorul regional, S.C. Aparegio Gorj SA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here